Partneři

m

Co dělat, když si koupíte ovce, berana, případně kozičky a kozla?

1) Zaregistrovat stájwww.cmsch.cz , formulář – registrační lístek chovatele Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Hradišťko 123,  252 09 Hradišťko tel: +420 257 896 444, E-mail: cmsch@cmsch.cz . Výsledek: obdržíte číslo hospodářství.

2) Přehlásit zvířata od prodávajícího (případně objednat ušní známky a dohlásit dodatečně na vaše hospodářství, pokud zvíře není zaevidováno). Formulář – hlášení o narození, úhynu, ztrátě a přemístění. Výsledek: obdržíte sestavu vašich zaregistrovaných zvířat.

3) Objednat ušní známky pro mláďata na další rok. Formulář – objednávka nových ušních známek (např. máte 4 ovečky, objednáte 5 visaček pro jehnice a 5 pro beránky) a ten zašlete na klimova@cmsch.cz . TIP! Objednejte visačky firmy Zee Tags (maximální počet – poštovné je drahé). Výsledek: obdržíte poštou na dobírku ušní známky a případně i kleště.

4) Jehňata (kůzlata) do 6 měsíců po narození označit a do 7 dnů po označení nahlásit do ústřední evidence. Vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, musí být označena trvalou ušní známkou. TIP! Pořizujte si kopie zaslaných hlášení. Výsledek: obdržíte sestavu z centrální evidence.

5) Do 7 dnů hlásit všechny změny na stádě (úhyny, prodeje, domácí porážku…atd). Formulář – hlášení o narození, úhynu, ztrátě a přemístění, každý přesun nebo úkon zaznamenejte do stájového registru. TIP! Přejděte na počítačovou verzi evidence, stájový registr je veden automaticky. Lze stáhnout zdarma  program na vedení evidence ze stránek www.cmsch.cz   – ke stažení: Program Registr ovcí verze 1.00. Následně požádáte o zaslání načítacích dat krajského konzultanta ČMSCH a.s. Výsledek: Máte program a zaregistrovaná zvířata.

7) Pokud budete potřebovat volat na centrální evidenci, je lepší  kontaktovat některé regionální pracoviště, jsou dostupnější. Kontakty a změny najdete na:  http://www.cmsch.cz/

Aktuální kontakty na krajská pracoviště ČMSCH a.s.:

Dohnalová Marie Brno
602 292 572 , 541 214 047 541 214 053 Popelova 53, 62000 Brno – Tuřany dohnalova@cmsch.cz

Dorňáková Martina Přerov
606 720 963, 581 735 068, 581 735 068, Kopaniny – výstaviště 3255/20, 75002 Přerov dornakova@cmsch.cz

Hefferová Marcela Praha
602 160 542, 283 870 257, 220 416 260, U Topíren 2/860, 17041 Praha 7 praha@cmsch.cz

Knajflová Naďa Hradec Králové
724 171 227, 495 404 157, 495 404 199, Zemědělská 897, 50003 Hradec Králové knajflova@cmsch.cz

Nováková Dagmar Opava
602 132 615, 553 777 468, 553 777 468, Slavkovská 39, 74707 Opava – Jaktař novakova@cmsch.cz

Šelmátová Jana Plzeň
724 149 619, 377 918 734, 377 918 734, K Cihelnám 699, 32600 Plzeň selmatova@cmsch.cz

Vondruška Miroslav Pelhřimov
724 029 680, 565 333 527 Nádražní 461, 39301 Pelhřimov vondruska@cmsch.cz

Pro chovatele, kteří koupí plemenného berana (ovci), kozla.

1) Kupujte berany a kozly, kteří byli  klasifikováni! Používání jiných zvířat v plemenitbě je zakázané.  Zaregistrovat viz pokyny výše TIP! Vyhnete se problémům a pokutě, získáte kvalitní potomstvo po prověřeném nepříbuzném plemeníkovi.

 

2) Na berana, kozla si vyžádejte písemně vystavení průkazu původu (POP). Vystavuje: OVCE – plemenná kniha ovcí, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, ptašinského 5, 602 00 Brno. Ing.Marešová, e-mail:pko.schok@atlas.cz ., tel. 541 243 481, KOZY – plemenná kniha koz, SCHOK z.s., pracoviště Praha, Samcova 1, 110 00 Praha 1, paní Kořínková, email: pkkoz@schok.cz , tel. 284 680 019

TIP! za poplatek 300 Kč ročně se můžete stát členy SCHOK v ČR a budete dostávat 4x ročně informace formou zpravodaje.

3) Dotace na částečnou úhradu nákladů na krmný den se vyplácí zpětně. Rozhodné období, ze kterého se dotace počítá, začíná 1. 9. minulého roku a končí 31. 8. aktuálního roku. Uzávěrka podání žádostí je 30. 9. Dotaci nedostanete automaticky, musíte si o ni každý rok znovu požádat. Protože je SCHOK v ČR jako administrátor dotací zodpovědný za to, že budou dotace vyplaceny na skutečná zvířata, vyžaduje, abyste žádost podávali prostřednictvím oblastních důvěrníků, kteří potvrdí správnost údajů v žádostí a zvířata byla v ústřední evidenci. Informujte o nákupu šlechtitele, jeho prostřednictvím budete žádat o dotaci.

JménoKrajTelefonEmail
Bařina Vladimír Ing., Broumovhradecký737 173 324barina.vladimir@seznam.cz
Buček Václav, Pelhřimovvysočina608 184 804-
Pešičková Jana, Plzeňzápadočeský731 124 461pesickoj@atlas.cz
Maršálek Václav, Sušicezápadočeský605 234 867ps.susice@crvcz.cz
Dušek Petr, Ústí nad Orlicípardubický777 754 814schok.ustino@tiscali.cz
Dvořák Milan Ing.
Dvořáková Libuše, Most
ústecký777 754 811
777 754 322
LD-ovce@seznam.cz
Dziková Daniela, Orlovámoravskoslezský777 754 810daniela.d@volny.cz
Genoservis a.s. Zábřeh Rulíšek Pavelolomoucký602 183 912rulisek@genoservis.cz
Hercík Miroslav Ing., Mor. Krumlovjihomoravský777 580 906miroslav.hercik@quick.cz
Heřman František Ing., Hustopečejihomoravský606 750 401-
Hrdý Zdeněk Ing., Frymburkjihočeský777 754 321zhrdy@quick.cz
Jihlavec Petr, Proseč u Skutčepardubický777 754 804petr.jihlavec@seznam.cz
Kováč Jan Mgr., Žďárkykrálovéhradecký 777 754 808ovci.dvur@seznam.cz
Krátký Karel Ing., Domažlicezápadočeský777 754 325kkratky@atlas.cz
Onderka Ladislav, Valašské Meziříčímoravskoslezský, zlínský777 754 816k.onderka@deza.cz
Pokorný Milan Ing., České Budějovicejihočeský777 754 806milan.pokornych@seznam.cz
Vít Mareš Ing., Brnojihomoravský777 754 800schok@schok.cz
Konrád Richard Ing., Prahastředočeský777 754 802pkkoz@volny.cz
Valach Ivan, Zdounkyzlínský777 754 805-

TIP! Šlechtitel vám poskytne spoustu dalších rad, jaké zvíře koupit.

4) Jedenkrát ročně provedete u berana nebo kozla zdravotní zkoušky ( váš privátní veterinář odebere krev, vyšetření je hrazeno státem).

 

5) V otázce veterinární problematiky kontaktujte veterinární inspektoráty www.svscr.cz

6) Při nákupu plemenných jehnic a koz informujte šlechtitele a dohodněte se případně na kontrole užitkovosti. Provede klasifikaci jehnic a koziček a předá podklady na  SCHOK. Chovatel si následně vyžádá vystavení POP a zápis do plemenné knihy ovcí u Ing.Marešová, e-mail:  pko.schok@atlas.cz , u koz. p. Kořínková, pkkoz@volny.cz

7) Pokud se náhodou stane, že vám zvíře uhyne, volejte asanační ústav, zvíře za úplatu odvezou. Pečlivě uschovejte potvrzení o odvozu uhynulého zvířete. Pokud je známo, vždy uvádějte do záznamu číslo zvířete.

8) Udělování výjimek v EZ. Od 1. 1. 2010 uděluje výjimky na kupírování ocásků přímo MZE. Pro udělení výjimky lze použít vzor uvedený na stránkách společností KEZ, Biokont CZ a ABCERT, po jeho vyplnění zaslat na adresu:  Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 e-mail: katerina.zieglerova@mze.cz , tel.: 221 813 080 Výjimka se uděluje na 5 let.

Zpracovala: Daniela Dziková a Miroslava Marešová