Partneři

m

Od roku 2019 realizujeme projekt, který je zaměřen na zabezpečení preventivních opatření před útoky a následnými škodami způsobenými velkými šelmami, zejména vlkem obecným na farmě. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Chov ovcí na Farmě Prokeš probíhá v lokalitách, které jsou charakteristické pravidelným výskytem vlka obecného (Canis lupus L.), ale také sporadickým výskytem rysa ostrovida (Lynx lynx L.) a naší největší šelmy medvěda hnědého (Ursus arctos L.). Tyto šelmy představují poměrně vážné riziko nebezpečných střetů a následných škod způsobených na hospodářských zvířatech, zejména ovcích, kozách a skotu. Škody jsou definovány jako přímé usmrcení hospodářských zvířat, jejich vážné poranění, ztrátou při útoku, ale také jako škody na majetku (poškození nebo zničení ohrad, ohradníků a jejich příslušenství).

Z uvedených důvodů je potřebné tyto hospodářská zvířata dostatečně chránit při jejich pasení a košárování. Proto jsme se rozhodli zkvalitnit technické preventivní opatření, které představují dostatečný způsob ochrany. Je dobé že Česká republika zabezpečila finanční zdroje z kapitoly Evropské unie. Tyto finanční prostředky představují poměrně významnou podporu pro chovatele hospodářských zvířat. Pomocí těchto zdrojů je možné pořídit kvalitní a dostatečně účinné opatření, které by si mohl chovatel z vlastních zdrojů pořídit jen těžko.