Partneři

m

O Projektu

Základní informace o projektu:

Název projektu:                    Preventivní opatření před škodami způsobenými velkými šelmami – Farma Prokeš

Registrační číslo projektu:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_110/0010973

Prioritní osa:                         4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl:                        4.2 Posílit biodiverzitu

Aktivita:                                4.2.4. Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

Číslo výzvy:                           05_17_110

Název výzvy:                         MŽP_110. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná

Lokalizace projektu:            Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek – Místek

                                               Katastrální území: Rakovec (parcely č. 580, 581, 584, 587 a 719)

Nebory (parcely č. 155/2, 155/3, 159/1)

Guty (parcely č. 807/1, 808, 810)

Výměra projektového území:         15,3322 ha

Rozpočet projektu:               631 435,80 CZK

Žadatel dotace:                     Jiří Prokeš

                                               Farma Prokeš

Adresa: Smilovice 112, 739 55 Smilovice

Hlavní cíle projektu:            Zabezpečení preventivních opatření směrujících k ochraně hospodářských zvířat při sezónním pasení a košárování.

Instalace a testovaní moderních způsobů ochrany stád ovcí a hovězího dobytka před jejich napadením, zejména vlkem obecným a medvědem hnědým.

Monitoring pohybu velkých šelem v blízkosti pasení a chovu hospodářských zvířat, zjišťování chování hospodářských zvířat v případě takového pohybu.

Propagace aktivit projektu mezi ostatními chovateli hospodářských zvířat a zvyšování informovanosti o možnostech praktické ochrany stád ovcí a hovězího dobytka.

Snížení negativního vztahu a averzi chovatelů hospodářských zvířat vůči velkým šelmám.