Partneři

m

Úvod

Vítejte na stránkách rodinné farmy Prokeš, kterou najdete v malebné beskydské obci Smilovice. Smilovice leží na úpatí svahů Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé historicky zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček, pastevectvím a salašnictvím na okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života. Chovem ovcí masného plemene Suffolk se zabýváme již od roku 1999, kdy jsme si domů přivedli první ovečky. Postupem času se naše stádo rozrostlo na 2 kusy plemenných beranů a 80 kusů bahnic. V roce 2012 jsme naší farmu rozšířili o chov francouzského dojného plemene Lacaune, které má k dnešnímu dni 1 plemenného berana a 80 dojnic. Jsme členy Svazu chovatelů ovcí a koz a jsme tedy registrovaný chov, který je zařazen do kontroly užitkovosti. Zvířata jsou pod neustálým veterinárním dohledem, pravidelně se očkují, odčervují, stříhají a mají veškerou potřebnou péči. Ovce jsou krmené objemnými krmivy s maximálním využitím pastevních ploch. V zimě krmíme senem a travní senáži sklizenou z našich luk. Při naší práci klademe důraz na kvalitu, kvantita není pro nás prioritou. Z výsledků, které jsme doposud dosáhli je čitelné, že farma je naše “srdeční záležitost“ a prvotřídní kondice a kvalita našich zvířat je to, k čemu naše práce a snaha směřuje.

Aktuality

Přečti si naše nejnovější aktuality

Základem naší činnosti

je poskytování služeb v zemědělství

Rostlinná výroba

Živočišná výroba

Produkce chovných a plemenných zvířat

Prodej čerstvého ovčího mléka, nepasterizovaného, pouze zchlazeného na 4,5° C,

Prodej jehněčího masa

Prodej plemenných beránků a jehniček

Prodej vlny

Prodej vyčiněných kůží

``Jsme rodinná farma, kterou najdete v malebné beskydské obci Smilovice. Chovem ovcí masného plemene Suffolk se zabýváme již od roku 1999, kdy jsme si domů přivezli první ovečky. Postupem času se naše stádo rozrostlo na 2 kusy plemenných beranů a 80 kusů bahnic. V roce 2012 jsme naší farmu rozšířili o chov francouzského dojného plemene Lacaune, které má k dnešnímu dni 4 plemenné berany a 90 dojnic. Jsme registrovaný chov, který je zařazen do kontroly užitkovosti. Zvířata jsou pod neustálým veterinárním dohledem, pravidelně se očkují, odčervují, stříhají a mají veškerou potřebnou péči. Ovce jsou krmené objemnými krmivy s maximálním využitím pastevních ploch. V zimě krmíme senem a travní senáži sklizenou z našich luk. Při naší práci klademe důraz na kvalitu, kvantita není pro nás prioritou. Z výsledků, které jsme doposud dosáhli je čitelné, že farma je naše “srdeční záležitost“ a prvotřídní kondice a kvalita našich zvířat je to, k čemu naše práce a snaha směřuje.``

Opatření

Preventivní opatření před škodami způsobenými velkými šelmami.

Vlk obecný

Medvěd hnedý

Rys ostrovid

V Moravskoslezských Beskydech se postupně rozšiřují všechny druhy velkých šelem: vlk obecný (Canis lupus L.), medvěd hnědý (UrsusarctosL.)
a rys ostrovid (LynxlynxL.), přičemž představují přirozené predátory nejen volně žijící zvěře, ale také zvířat chovaných v zajetí. Největší hrozbou pro
chov ovcí v lokalitě Beskyd je zejména vlk obecný. Velké šelmy představují neodmyslitelnou součást české přírody. Abychom mohli i nadále udržovat
tradici pastevectví a salašnictví, je za této situace nezbytné realizovat zabezpečení preventivních opatření proti útokům velkých šelem.
Z tohoto důvodu jsme postupně přistoupili k přehodnocení dosavadních způsobů ochrany při pasení a košárování ovcí a rozhodli se přistoupit k
realizaci projektu„Preventivní opatření před škodami způsobenými velkými šelmami – Farma Prokeš“.

Kontaktujte nás

Jiří Prokeš

Email: info@beskydskeovce.cz
Mobil: +420 604 251 142

Smilovice 112, 73955 Smilovice u Třince
IČO: 73364185
DIČ: CZ8110084928
Číslo hospodářství – 8106533610